N A M I B I A
all images and text: © Marc Knip 2012 | webdesign: Jeannette Ensing  

Namibia 2013

Desolation Valley

Namibia 2013

Thijs

Namibia 2013

Near Opuwo

Namibia 2013

Boy, near Opuwo

Namibia 2013

Two boys, Opuwo

Namibia 2013

Smoking Himba woman

Namibia 2013

Drought

Namibia 2013

Boy in Purros

Namibia 2013

Near Orupembe

Namibia 2013

Girl

Namibia 2013

Boy

Namibia 2013

Thijs

Namibia 2013

Gainas Plains

Namibia 2013

Gainas Plains

Namibia 2013

Gainas Plains

Namibia 2013

Red-billed hornbill

Namibia 2013

Elephants, Hoanib riverbed

Namibia 2013

Dead giraffe, Hoanib riverbed

Namibia 2013

Giraffes, Hoanib riverbed

Namibia 2013

Ostriches, Desolation Valley

Namibia 2013

Freedom!

Namibia 2013

Desolation Valley

Namibia 2013

Giraffe, Palmwag Concession

Namibia 2013

Palmwag Concession

Namibia 2013

Palmwag Concession

Namibia 2013

Palmwag Concession

Namibia 2013

Palmwag Concession

Namibia 2013

Tobacco worker, Sesfontein

Namibia 2013

Children, Sesfontein

Namibia 2013

Playing child, Sesfontein

Namibia 2013

Sesfontein

Namibia 2013

Elementary school, Sesfontein

Namibia 2013

Himba woman, Warmquelle

Namibia 2013

Skeleton Coast

Namibia 2013

Skeleton Coast

Namibia 2013

Sossusvlei

Namibia 2013

Sossusvlei

Namibia 2013

Sossusvlei

Namibia 2013

Sossusvlei

Namibia 2013

Sossuvlei

Namibia 2013

Namib-Naukluft Park

Namibia 2013

Namib desert horses, Garub Plains

Namibia 2013

Railroad Aus-Lüderitz

Namibia 2013

Sunlight in the deserted mining village of Kolmanskop

Namibia 2013

The deserted mining village of Kolmanskop

Namibia 2013

The deserted mining village of Kolmanskop

Namibia 2013

Lüderitz

Namibia 2013

The B4 from Aus to Lüderitz